Liên kết website
Giới thiệu sách mới
Danh sách tin bài
Thông tin tuyển sinh năm học 2018 - 2019 (06/08/2018)
Thông báo V/v thu hồi tài liệu, ấn phẩm mượn của Thư viện năm học 2017 – 2018 (18/05/2018)
Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) năm 2018 Chủ đề: “Sách - Đường đến tri thức” (09/04/2018)

     

   

Hưởng ứng Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2018), 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc và nâng cao văn hóa đọc của cán bộ giảng viên và sinh viên. Trung tâm thông tin-Thư viện xây dựng Kế hoạch giới thiệu trưng bày tài liệu  (06/03/2018)
Kế hoạch Tổ chức Tọa đàm Hưởng ứng ngày Hội đọc sách 21/4 và ngày bản quyền thế giới 23/4 năm 2017 Hưởng ứng ngày Hội đọc sách và nâng cao văn hóa đọc của cán bộ giảng viên và sinh viên (20/04/2017)

       

Kế hoạch trừng bầy tài liệu: Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2017); 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 (10/03/2017)

  

Thông báo sách mới tháng 12/2016 của Thư viện trường. (26/12/2016)

 

 

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 (11/11/2016)

       

Quy đinh về việc thu luận văn/luận án/ đề tài nghiên cứu khoa học/ giáo trình/ bài giảng (20/09/2016)
Quy định về việc làm thẻ Thư viện (20/09/2016)
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam (13/04/2016)
Thông báo tọa đàm gặp mặt (07/03/2016)
Thông báo họp gặp mặt triển khai thực tập Thư viện 2016 (22/02/2016)
Thông báo về việc khai thác nguồn giáo trình điện tử bổ sung năm 2015 (19/10/2015)
Kế hoạch: Tọa đàm, tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam ngày 09/11/2015 và Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015)  (16/10/2015)

        Thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2015 – 2016 nhằm tăng cường truyên truyền về Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015) 05 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2015)

Thống kê chi tiết truy cập
Tài khoản 
Từ ngày 
Đến ngày 
Chi tiết       Tổng hợp
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu mới nhập
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh toàn tập / Lê Mậu Hân,Phạm Hồng Chương,Trần Minh Trưởng .- 2004 Chi tiết
2. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
3. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
4. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
5. V.I.Lê - Nin toàn tập / Lê - Nin.V.I .- 2006 Chi tiết
Thư viện hình ảnh
Thư viện học tâp - giải trí
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn