Giới thiệu website

I. Khái quát về Thư viện trường cao đẳng Sơn La

         1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Với tiền thân là thư viện trường Sư phạm dân tộc cấp I tỉnh Sơn La được xây dựng sau khi trường có quyết định thành lập ngày 15.10.1963.Thư viện được thành lập ngay sau ngày thành lập trường. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Thư viện đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nhà trường trong  quá trình đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của Tỉnh nhà và đất nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, trong những năm đầu mới thành lập, với số vốn tài liệu ban đầu rất hạn chế, cơ sở vật chất nghèo nàn, cán bộ phụ trách nghiệp vụ thư viện còn hạn chế và sinh hoạt trực thuộc phòng Giáo vụ. Có thể nói điều kiện hoạt động của Thư viện lúc bấy giờ rất khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn do tình hình chung của Trường và đất nước trong những năm tháng chiến tranh. Tuy nhiên, Thư viện vẫn không ngừng phấn đấu để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tài liệu cho cán bộ và học sinh trong trường, kể cả trong thời gian sơ tán.

Thư viện đã từng cùng nhà trường đi sơ tán tới Thuận Châu, Mai Sơn cùng khối lượng lớn tài liệu mang theo để phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.

Từ những năm 1999, Trường được quyết định chuyển toàn bộ về  Tiểu khu 3, xã Chiềng Sinh, Thị xã Sơn La nay là tổ 2 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La. Thư viện đã liên tục được đầu tư và phát triển không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp, phát triển giáo dục đào tạo của nhà trường.

Năm 2008, Trường Cao đẳng Sư Phạm Sơn La được Bộ Giáo dục quyết định đổi tên thành Trường Cao đẳng Sơn La  tại Quyết định số 7599/QĐ – BGDĐT với nhiệm vụ đạo tạo đa ngành đáp ứng nhu nguyện vọng tha thiết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tạo cơ sở vững chắc cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Sơn La đề ra, đồng thời góp phần tích cực trong công tác xã hội hóa học tập của tỉnh Sơn La.Với nhiệm hiện đại hóa công tác đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Trường cũng đã đầu tư đáng kể cho Thư viện như tăng thêm kinh phí bổ sung, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất-  trang thiết bị, nhân lực xứng đáng với tầm vóc 50 năm phát triển và trưởng thành của Trường Cao đẳng Sơn La, nhất là đầu tư Dự án xây dựng Thư viện điện tử rất quy mô và hiện đại vào năm 2010.

Bắt đầu từ năm học 2011 - 2012, Thư viện điện tử Trường Cao đẳng Sơn La đã mở cửa phục vụ người dùng tin với hệ thống phòng đọc tự chọn với 200 chỗ ngồi, phòng mượn và tăng cường khả năng truy cập vào các học liệu điện tử trực tuyến tại phòng máy thư viện. Thư viện đã chú trọng đến chương trình giảng dạy cho người dùng tin, đảm bảo cung cấp đến người dùng tin những kiến thức cơ bản nhất về các hoạt động và dịch vụ của thư viện: Bổ sung các kĩ năng tra cứu thông tin cho người dùng tin, ngoài ra thư viện còn phát triển các hình thức tuyên truyền khác: tổ chức định kỳ giới thiệu sách chuyên đề và vận động thu hút các nguồn tài liệu điện tử miễn phí để giới thiệu. Tích cực hợp tác, giao lưu với Thư viện của các trường đại học trong và ngoài ngành nhằm chia sẻ và trao đổi thông tin để Thư viện bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trường Cao đẳng Sơn La.

II. Chức năng, nhiệm vụ

          2.1 Chức năng:

- Quản lý hoạt động thông tin - thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường;- Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện từ các nguồn trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường;- Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin trong thư viện;- Quản lý, vận hành trang thiết bị và cổng thông tin điện tử của thư viện;

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện

- Tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Thư viện

           2.2 Nhiệm vụ:

a. Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm Thông tin Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu thư viện trong nhà trường;

b. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, của cán bộ, giảng viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

d. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện, có các biện pháp tư vấn, hỗ trợ bạn đọc: tra cứu, nhân bản, trao đổi, tóm tắt tài liệu phù hợp với quy định của pháp luật;

đ. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

e. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

g. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

h. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

Thống kê chi tiết truy cập
Tài khoản 
Từ ngày 
Đến ngày 
Chi tiết       Tổng hợp
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu mới nhập
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh toàn tập / Lê Mậu Hân,Phạm Hồng Chương,Trần Minh Trưởng .- 2004 Chi tiết
2. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
3. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
4. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
5. V.I.Lê - Nin toàn tập / Lê - Nin.V.I .- 2006 Chi tiết
Thư viện hình ảnh
Thư viện học tâp - giải trí
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn