Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện / Trần Thế San, Tăng Văn Mùi. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011. - 135 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện / Trần Thế San, Tăng Văn Mùi
Xuất bản, phát hành
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý
135 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu kiến thức cơ bản về các dạng sơ đồ mạch điện tử, sơ đồ khối, ký hiệu trên sơ đồ mạch, các mạch điện tử đơn giản, tổ hợp các mạch điện, lược đồ, kèm theo phụ lục ký hiệu điện, mã màu linh kiện điện trở
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022434Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022435Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022436Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương .- 2018 Chi tiết
4. Giáo trình tiếng Việt 3 / Lê A,Đỗ Xuân Thảo,Lê Hữu Tỉnh .- 2017 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn