Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện / Trần Thế San, Tăng Văn Mùi. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011. - 135 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Trần Thế San, Tăng Văn Mùi Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện
Xuất bản, phát hành
H., 2011 : Khoa học và Kỹ thuật
Mô tả vật lý
135 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu kiến thức cơ bản về các dạng sơ đồ mạch điện tử, sơ đồ khối, ký hiệu trên sơ đồ mạch, các mạch điện tử đơn giản, tổ hợp các mạch điện, lược đồ, kèm theo phụ lục ký hiệu điện, mã màu linh kiện điện trở
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022434Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022435Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022436Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giới thiệu về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi / Nguyễn Thúy Hiển .- 2003 Chi tiết
2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho sinh viên ngành quản trị văn phòng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay / Quàng Văn Bằng,Bùi Thu Hà .- 2018 Chi tiết
3. Toán có lời văn và ý nghĩa của việc dạy học giải toán có lời văn ở lớp 1 và lớp 2 / Lò Thị Phương,Đinh Thị Nam .- 2018 Chi tiết
4. Hành vi tham gia giao thông của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sơn La / Mùi Văn Dương,Là Thị Thanh .- 2018 Chi tiết
5. Mạng máy tính và các hệ thống mở / Nguyễn Thúc Hải .- 1999 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn