Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2003
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2003 : Đại học Quốc gia
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu những nguyên lý cơ bản về đo đạc thủy văn, Chỉnh lý số liệu thủy văn: trạm đo đạc thủy văn và hệ thống phục vụ đo đạc; đo mực nước; đo độ sâu; đo lưu tốc; lưu lượng nước; đo lưu lượng bùn cát, mặn, nhiệt độ, màu sắc và độ trong suốt của nước. Chỉnh lý số liệu mực nước, lưu lượng nước...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Một số giải pháp rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm theo năng lực nghề cho học sinh, sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Hồng Vân,Đinh Thu Hà .- 2017 Chi tiết
2. Nghiên cứu sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy tiếng Anh 1 cho sinh viên năm thứ nhất khối không chuyên ngữ tại trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Mai Hương,Cầm Thị Giang .- 2017 Chi tiết
3. Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn / Nguyễn Thanh Sơn,Đặng Quý Phượng .- 2003 Chi tiết
4. Giáo trình kỹ thuật truyền hình / Đỗ Hoàng Tiến,Dương Thanh Phương .- 2004 Chi tiết
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tự học học phần tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sơn La / Trần Trung Kiên,Trần Thị Bích Hạnh .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn