Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình kỹ thuật truyền hình. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình kỹ thuật truyền hình
Xuất bản, phát hành
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Tóm tắt / chú giải
Kỹ thuật truyền hình và kỹ thuật truyền hình màu. Truyền hình kỹ thuật số: số hoá tín hiệu truyền hình, kỹ thuật nén video số, truyền dẫn tín hiệu...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn