Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian : Nghiên cứu văn học dân gian / Bùi Văn nguyên. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 370 tr. ; 21 cm Q.3 : Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn nguyên, 2017. - 370 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn nguyên : Nghiên cứu văn học dân gian
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 370 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Những câu chuyện thần thoại và cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn, tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè... thể hiện cách suy nghĩ, cảm xúc, diễn đạt tâm tình của nhân dân lao động, phân tích sơ lược giá trị nội dung và nghệ thuật của các thể loại văn học dân gian trên
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022348Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Một số giải pháp rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm theo năng lực nghề cho học sinh, sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Hồng Vân,Đinh Thu Hà .- 2017 Chi tiết
2. Nghiên cứu sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy tiếng Anh 1 cho sinh viên năm thứ nhất khối không chuyên ngữ tại trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Mai Hương,Cầm Thị Giang .- 2017 Chi tiết
3. Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn / Nguyễn Thanh Sơn,Đặng Quý Phượng .- 2003 Chi tiết
4. Giáo trình kỹ thuật truyền hình / Đỗ Hoàng Tiến,Dương Thanh Phương .- 2004 Chi tiết
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tự học học phần tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sơn La / Trần Trung Kiên,Trần Thị Bích Hạnh .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn