Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian : Nghiên cứu văn học dân gian / Bùi Văn nguyên. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 370 tr. ; 21 cm Q.3 : Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn nguyên, 2017. - 370 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn nguyên : Nghiên cứu văn học dân gian
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 370 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Những câu chuyện thần thoại và cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn, tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè... thể hiện cách suy nghĩ, cảm xúc, diễn đạt tâm tình của nhân dân lao động, phân tích sơ lược giá trị nội dung và nghệ thuật của các thể loại văn học dân gian trên
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022348Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn