Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] : Sưu tầm, nghiên cứu / Ch.b.: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 2 T. ; 21 cm T.2 : Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Ch.b.: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn, 2017. - 462 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Ch.b.: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn : Sưu tầm, nghiên cứu
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
462 tr. ; 21 cm : ảnh
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022346Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / 2018 Chi tiết
2. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / 2018 Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III / 2018 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung họcphổ thông hạng II / 2018 Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn