Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] : Sưu tầm, nghiên cứu / Ch.b.: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 2 T. ; 21 cm T.2 : Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Ch.b.: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn, 2017. - 462 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] : Sưu tầm, nghiên cứu / Ch.b.: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn
Xuất bản, phát hành
H. : Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý
462 tr. : ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022346Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn