Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh s.t., biên khảo. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 2 Q. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh s.t., biên khảo
Xuất bản, phát hành
H. : Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý
2 Q. ; 21 cm
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn