Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa : Sưu tầm / Đinh Tiến Hùng. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 335 tr. : ảnh ; 21 cm T.1 : Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa / Đinh Tiến Hùng, 2017. - 335 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa / Đinh Tiến Hùng : Sưu tầm
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
335 tr. ; 21 cm : ảnh
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp truyện dân gian huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình: Truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện cười và truyền thuyết của các tộc người trong huyện
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022344Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
2. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
3. Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh .- 2017 Chi tiết
4. Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Lò Xuân Dừa,Trần Văn Phấn .- 2017 Chi tiết
5. Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Lò Xuân Dừa .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn