Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa : Sưu tầm / Đinh Tiến Hùng. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 335 tr. : ảnh ; 21 cm T.1 : Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa / Đinh Tiến Hùng, 2017. - 335 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa : Sưu tầm / Đinh Tiến Hùng
Xuất bản, phát hành
H. : Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý
335 tr. : ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp truyện dân gian huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình: Truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện cười và truyền thuyết của các tộc người trong huyện
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022344Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn