Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Truyện cổ dân gian Dân tộc H`Mông Huyện Sa Pa : Sưu tầm / Đoàn Trúc Quỳnh. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 258 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sưu tầm / Đoàn Trúc Quỳnh Truyện cổ dân gian Dân tộc H`Mông Huyện Sa Pa
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 258 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu một số truyện cổ dân tộc HMông huyện Sa Pa: Diệt Rồng Đá, Diệt Mụ phù thủy, Nguồn gốc đàn Nhị, Nguồn gốc cây khèn Hmông, Tục chôn người chết của một dòng họ, Tục chọn con út hoặc con thứ làm lễ ma khô, Tục rào mộ của người H mông, Châu dí và châu chính, Nàng Dợ và Nol Shu, Nủ giáo giết hổ, Bố đi săn vượn, Bẩy anh em.....
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn