Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Truyện cổ dân gian dân tộc H'mông Huyện Sa Pa : Sưu tầm / Đoàn Trúc Quỳnh. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 258 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sưu tầm / Đoàn Trúc Quỳnh Truyện cổ dân gian dân tộc H'mông Huyện Sa Pa
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 258 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu một số truyện cổ dân tộc HMông huyện Sa Pa: Diệt Rồng Đá, Diệt Mụ phù thủy, Nguồn gốc đàn Nhị, Nguồn gốc cây khèn Hmông, Tục chôn người chết của một dòng họ, Tục chọn con út hoặc con thứ làm lễ ma khô, Tục rào mộ của người H mông, Châu dí và châu chính, Nàng Dợ và Nol Shu, Nủ giáo giết hổ, Bố đi săn vượn, Bẩy anh em.....
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022255Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn