Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại : Khảo cứu về phong thủy - tâm linh & huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - Tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ & chùa Bái Đính mới xây dựng / Trương Đình Tưởng. - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Thế giới, 2009. - 174 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại : Khảo cứu về phong thủy - tâm linh & huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - Tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ & chùa Bái Đính mới xây dựng / Trương Đình Tưởng
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1 có bổ sung và sửa chữa
Xuất bản, phát hành
H. : Thế giới, 2009
Mô tả vật lý
174 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu thiên nhiên và cảnh quan địa danh Bái Đính (Ninh Bình). Những khảo cứu về phong thuỷ, tâm linh và huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ và chùa Bái Đính mới xây dựng
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022098Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương .- 2018 Chi tiết
4. Giáo trình tiếng Việt 3 / Lê A,Đỗ Xuân Thảo,Lê Hữu Tỉnh .- 2017 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn