Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại : Khảo cứu về phong thủy - tâm linh & huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - Tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ & chùa Bái Đính mới xây dựng / Trương Đình Tưởng. - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Thế giới, 2009. - 174 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng : Khảo cứu về phong thủy - tâm linh & huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - Tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ & chùa Bái Đính mới xây dựng
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1 có bổ sung và sửa chữa
Xuất bản, phát hành
H., 2009 : Thế giới
Mô tả vật lý
174 tr. ; 21 cm : hình vẽ, ảnh màu
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu thiên nhiên và cảnh quan địa danh Bái Đính (Ninh Bình). Những khảo cứu về phong thuỷ, tâm linh và huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ và chùa Bái Đính mới xây dựng
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022098Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Một số giải pháp rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm theo năng lực nghề cho học sinh, sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Hồng Vân,Đinh Thu Hà .- 2017 Chi tiết
2. Nghiên cứu sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy tiếng Anh 1 cho sinh viên năm thứ nhất khối không chuyên ngữ tại trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Mai Hương,Cầm Thị Giang .- 2017 Chi tiết
3. Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn / Nguyễn Thanh Sơn,Đặng Quý Phượng .- 2003 Chi tiết
4. Giáo trình kỹ thuật truyền hình / Đỗ Hoàng Tiến,Dương Thanh Phương .- 2004 Chi tiết
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tự học học phần tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sơn La / Trần Trung Kiên,Trần Thị Bích Hạnh .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn