Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại : Khảo cứu về phong thủy - tâm linh & huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - Tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ & chùa Bái Đính mới xây dựng / Trương Đình Tưởng. - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Thế giới, 2009. - 174 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng : Khảo cứu về phong thủy - tâm linh & huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - Tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ & chùa Bái Đính mới xây dựng
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1 có bổ sung và sửa chữa
Xuất bản, phát hành
H., 2009 : Thế giới
Mô tả vật lý
174 tr. ; 21 cm : hình vẽ, ảnh màu
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu thiên nhiên và cảnh quan địa danh Bái Đính (Ninh Bình). Những khảo cứu về phong thuỷ, tâm linh và huyền thoại Bái Đính Sơn - các vùng phụ cận và kiến trúc chùa - tượng Phật - Thần - Mẫu chùa Bái Đính cổ và chùa Bái Đính mới xây dựng
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022098Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
2. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
3. Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh .- 2017 Chi tiết
4. Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Lò Xuân Dừa,Trần Văn Phấn .- 2017 Chi tiết
5. Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Lò Xuân Dừa .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn