Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh s.t., b.s.. - Huế : Thuận Hóa, 2012. - 251 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Trần Anh Vinh s.t., b.s. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu
Xuất bản, phát hành
Huế, 2012 : Thuận Hóa
Mô tả vật lý
21 cm. - 251 tr.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022097Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
2. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
3. Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh .- 2017 Chi tiết
4. Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Lò Xuân Dừa,Trần Văn Phấn .- 2017 Chi tiết
5. Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang [Phù Yên - Sơn La] / Lò Xuân Dừa .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn