Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh s.t., b.s.. - Huế : Thuận Hóa, 2012. - 251 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh s.t., b.s.
Xuất bản, phát hành
Huế : Thuận Hóa, 2012
Mô tả vật lý
251 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022097Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam / Tô Ngọc Thanh .- 2017 Chi tiết
2. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam / Triều Nguyên .- 2017 Chi tiết
3. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam / Triều Nguyên .- 2017 Chi tiết
4. Văn hóa ẩm thực của người Ê Đê M'Dhur ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa .- 2017 Chi tiết
5. Văn hóa ẩm thực của người Êđê M'dhur ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn