Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 = Sonla statistical yearbook 2016 / Phạm Hữu Sơn. - H. : Thống kê, 2017. - 555 tr. : biểu đồ, bảng ; 25 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Phạm Hữu Sơn Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016
Dạng khác của nhan đề
Sonla statistical yearbook 2016
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Thống kê
Mô tả vật lý
555 tr. ; 25 cm : biểu đồ, bảng
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp số liệu thống kê năm 2016 của tỉnh Sơn La về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản... của tỉnh Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022092Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Một số giải pháp rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm theo năng lực nghề cho học sinh, sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Hồng Vân,Đinh Thu Hà .- 2017 Chi tiết
2. Nghiên cứu sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy tiếng Anh 1 cho sinh viên năm thứ nhất khối không chuyên ngữ tại trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Mai Hương,Cầm Thị Giang .- 2017 Chi tiết
3. Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn / Nguyễn Thanh Sơn,Đặng Quý Phượng .- 2003 Chi tiết
4. Giáo trình kỹ thuật truyền hình / Đỗ Hoàng Tiến,Dương Thanh Phương .- 2004 Chi tiết
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tự học học phần tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sơn La / Trần Trung Kiên,Trần Thị Bích Hạnh .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn