Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 = Sonla statistical yearbook 2016 / Phạm Hữu Sơn. - H. : Thống kê, 2017. - 555 tr. : biểu đồ, bảng ; 25 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Phạm Hữu Sơn Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016
Dạng khác của nhan đề
Sonla statistical yearbook 2016
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Thống kê
Mô tả vật lý
555 tr. ; 25 cm : biểu đồ, bảng
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp số liệu thống kê năm 2016 của tỉnh Sơn La về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản... của tỉnh Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022092Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn