Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 = Sonla statistical yearbook 2016 / Phạm Hữu Sơn. - H. : Thống kê, 2017. - 555 tr. : biểu đồ, bảng ; 25 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn
Dạng khác của nhan đề
Sonla statistical yearbook 2016
Xuất bản, phát hành
H. : Thống kê, 2017
Mô tả vật lý
555 tr. : biểu đồ, bảng ; 25 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp số liệu thống kê năm 2016 của tỉnh Sơn La về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản... của tỉnh Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022092Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương .- 2018 Chi tiết
4. Giáo trình tiếng Việt 3 / Lê A,Đỗ Xuân Thảo,Lê Hữu Tỉnh .- 2017 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn