Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hát đưa dâu - đón rể ngày nay = Khắp tỏn pạư - Sống khười máư: Khong chựa cón táy phổng Sốp Cộp - Sơn La : Của dân tộc Thái vùng Sốp Cộp - Sơn La. - Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, 2017. - 120 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hát đưa dâu - đón rể ngày nay : Của dân tộc Thái vùng Sốp Cộp - Sơn La / Lò Minh Ón
Dạng khác của nhan đề
Khắp tỏn pạư - Sống khười máư: Khong chựa cón táy phổng Sốp Cộp - Sơn La
Xuất bản, phát hành
Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, 2017
Mô tả vật lý
120 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022090Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022091Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng .- 2009 Chi tiết
2. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh .- 2012 Chi tiết
3. Thông tin đào tạo / 2017 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao,Phạm Ngọc Lan,Nguyễn Trường Giang .- 2013 Chi tiết
5. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn