Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hát đưa dâu - đón rể ngày nay = Khắp tỏn pạư - Sống khười máư: Khong chựa cón táy phổng Sốp Cộp - Sơn La : Của dân tộc Thái vùng Sốp Cộp - Sơn La. - Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, 2017. - 120 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hát đưa dâu - đón rể ngày nay / Lò Minh Ón : Của dân tộc Thái vùng Sốp Cộp - Sơn La
Dạng khác của nhan đề
Khắp tỏn pạư - Sống khười máư: Khong chựa cón táy phổng Sốp Cộp - Sơn La
Xuất bản, phát hành
Sơn La, 2017 : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật
Mô tả vật lý
21 cm. - 120 tr.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022090Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022091Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / 2018 Chi tiết
2. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / 2018 Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III / 2018 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung họcphổ thông hạng II / 2018 Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn