Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hát đưa dâu - đón rể ngày nay = Khắp tỏn pạư - Sống khười máư: Khong chựa cón táy phổng Sốp Cộp - Sơn La : Của dân tộc Thái vùng Sốp Cộp - Sơn La / Lò Minh Ón. - Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, 2017. - 120 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hát đưa dâu - đón rể ngày nay : Của dân tộc Thái vùng Sốp Cộp - Sơn La / Lò Minh Ón
Dạng khác của nhan đề
Khắp tỏn pạư - Sống khười máư: Khong chựa cón táy phổng Sốp Cộp - Sơn La
Xuất bản, phát hành
Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, 2017
Mô tả vật lý
120 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022090Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022091Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn