Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952 / B.s.: Vương Ngọc Oanh, Lò Minh Hiến, Hà Xuân Hạnh,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 118 tr. : ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952 / B.s.: Vương Ngọc Oanh, Lò Minh Hiến, Hà Xuân Hạnh,...
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý
118 tr. : ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022085Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022086Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022087Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075780Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075781Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075782Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn