Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bài tập tiếng Nga 9 / Đỗ Đình Tống. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2006. - 112 tr. : minh họa ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Đỗ Đình Tống Bài tập tiếng Nga 9
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản, phát hành
H., 2006 : Giáo dục
Mô tả vật lý
112 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022060Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022061Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022062Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075556Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075557Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075558Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhân dân cuối tuần / 2018 Chi tiết
2. Sức khỏe & Đời sống / 2018 Chi tiết
3. Tạp chí giáo dục / 2018 Chi tiết
4. Thông tin Khoa học và Phát triển / 2018 Chi tiết
5. Giáo dục chủ nhật / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn