Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá : Cho thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên sau cai nghiện / Lê Trung Tiến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2009. - 289tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá : Cho thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên sau cai nghiện / Lê Trung Tiến
Xuất bản, phát hành
H. : Nxb. Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý
289tr. ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, ma túy và TNXH
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021843Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức và bảo hộ lao động / Ngô Quang Vũ,Nguyễn Tế Nhị,Nguyễn Thế Vỵ .- 2004 Chi tiết
2. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay / Lê Văn Yên,Nguyễn Tế Nhị,Nguyễn Thế Vỵ .- 2006 Chi tiết
3. Hỏi - Đáp về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên / Phùng Khắc Bình .- 2008 Chi tiết
4. Tia lửa nhỏ / Đinh Hoàng Anh .- 2007 Chi tiết
5. Những con đường / Đinh Hoàng Anh .- 2007 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn