Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sở / B.s.: Hoàng Vĩnh Giang, Hoàng Thị Tú Oanh, Nguyễn Trang Thu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 135tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã, Phường, Thị trấn)
Thông tin về nhan đề (chính)
Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sở / B.s.: Hoàng Vĩnh Giang, Hoàng Thị Tú Oanh, Nguyễn Trang Thu
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
Mô tả vật lý
135tr. ; 21 cm
Thông tin về tùng thư
Tủ sách Xã, Phường, Thị trấn
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia. Viện Nghiên cứu khoa học Hành chính
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu những tình huống thực tế gần gũi với người dân để phân tích, làm rõ những đúng sai trong việc quản lí và tiến hành các thủ tục hành chính cấp cơ sở, qua đó phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản về các vấn đề như: khai sinh, thừa kế, đăng kí kết hôn, quyền sử dụng đất...
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021841Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức và bảo hộ lao động / Ngô Quang Vũ,Nguyễn Tế Nhị,Nguyễn Thế Vỵ .- 2004 Chi tiết
2. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay / Lê Văn Yên,Nguyễn Tế Nhị,Nguyễn Thế Vỵ .- 2006 Chi tiết
3. Hỏi - Đáp về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên / Phùng Khắc Bình .- 2008 Chi tiết
4. Tia lửa nhỏ / Đinh Hoàng Anh .- 2007 Chi tiết
5. Những con đường / Đinh Hoàng Anh .- 2007 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn