Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sở / B.s.: Hoàng Vĩnh Giang, Hoàng Thị Tú Oanh, Nguyễn Trang Thu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 135tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã, Phường, Thị trấn)
Thông tin về nhan đề (chính)
Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sở / B.s.: Hoàng Vĩnh Giang, Hoàng Thị Tú Oanh, Nguyễn Trang Thu
Xuất bản, phát hành
H., 2014 : Chính trị Quốc gia - Sự thật
Mô tả vật lý
21 cm. - 135tr.
Thông tin về tùng thư
Tủ sách Xã, Phường, Thị trấn
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia. Viện Nghiên cứu khoa học Hành chính
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu những tình huống thực tế gần gũi với người dân để phân tích, làm rõ những đúng sai trong việc quản lí và tiến hành các thủ tục hành chính cấp cơ sở, qua đó phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản về các vấn đề như: khai sinh, thừa kế, đăng kí kết hôn, quyền sử dụng đất...
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021841Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / 2018 Chi tiết
2. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / 2018 Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III / 2018 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung họcphổ thông hạng II / 2018 Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn