Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí. - In lần thứ 2. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006. - 291 tr. : hình vẽ ; 24 cm T.1 : Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí, 2006. - 291 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Bùi Minh Trí Tối ưu hóa
Lần xuất bản
In lần thứ 2
Xuất bản, phát hành
H., 2006 : Khoa học và Kỹ thuật
Mô tả vật lý
291 tr. ; 24 cm : hình vẽ
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: TRường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Toán - Tin ứng dụng
Tóm tắt / chú giải
Một số ví dụ thực tiễn dẫn đến các bài toán tối ưu. Các thuật toán cơ bản của quy hoạch tuyến tính, các bài toán, phương pháp giải. Các chương mẫu máy tính viết bằng Turbo Pascal thể hiện các thuật toán đã trình bày
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075404Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn