Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí. - In lần thứ 2. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006. - 291 tr. : hình vẽ ; 24 cm T.1 : Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí, 2006. - 291 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Bùi Minh Trí Tối ưu hóa
Lần xuất bản
In lần thứ 2
Xuất bản, phát hành
H., 2006 : Khoa học và Kỹ thuật
Mô tả vật lý
291 tr. ; 24 cm : hình vẽ
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: TRường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Toán - Tin ứng dụng
Tóm tắt / chú giải
Một số ví dụ thực tiễn dẫn đến các bài toán tối ưu. Các thuật toán cơ bản của quy hoạch tuyến tính, các bài toán, phương pháp giải. Các chương mẫu máy tính viết bằng Turbo Pascal thể hiện các thuật toán đã trình bày
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075404Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Một số giải pháp rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm theo năng lực nghề cho học sinh, sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Hồng Vân,Đinh Thu Hà .- 2017 Chi tiết
2. Nghiên cứu sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy tiếng Anh 1 cho sinh viên năm thứ nhất khối không chuyên ngữ tại trường Cao đẳng Sơn La / Nguyễn Thị Mai Hương,Cầm Thị Giang .- 2017 Chi tiết
3. Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn / Nguyễn Thanh Sơn,Đặng Quý Phượng .- 2003 Chi tiết
4. Giáo trình kỹ thuật truyền hình / Đỗ Hoàng Tiến,Dương Thanh Phương .- 2004 Chi tiết
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tự học học phần tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sơn La / Trần Trung Kiên,Trần Thị Bích Hạnh .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn