Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Quy hoạch toán học : Các phương pháp tối ưu hóa các mô hình thực tế các chương trình mẫu pascal / Bùi Minh Trí. - In lần thứ 3 có sửa chữa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006. - 570 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Quy hoạch toán học : Các phương pháp tối ưu hóa các mô hình thực tế các chương trình mẫu pascal / Bùi Minh Trí
Lần xuất bản
In lần thứ 3 có sửa chữa
Xuất bản, phát hành
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý
570 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt / chú giải
Bài toán tối ưu tổng quát và vấn đề mô hình hoá toán học. Qui hoạch tuyến tính. Bài toán vận tải, qui hoạch tham số. Qui hoạch động. Một số phương pháp giải qui hoạch cỡ lớn. Qui hoạch phi tuyến, qui hoạch rời rạc, qui hoạch đa mục tiêu
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075403Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức và bảo hộ lao động / Ngô Quang Vũ,Nguyễn Tế Nhị,Nguyễn Thế Vỵ .- 2004 Chi tiết
2. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay / Lê Văn Yên,Nguyễn Tế Nhị,Nguyễn Thế Vỵ .- 2006 Chi tiết
3. Hỏi - Đáp về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên / Phùng Khắc Bình .- 2008 Chi tiết
4. Tia lửa nhỏ / Đinh Hoàng Anh .- 2007 Chi tiết
5. Những con đường / Đinh Hoàng Anh .- 2007 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn