Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Quy hoạch toán học : Các phương pháp tối ưu hóa các mô hình thực tế các chương trình mẫu pascal / Bùi Minh Trí. - In lần thứ 3 có sửa chữa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006. - 570 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Quy hoạch toán học : Các phương pháp tối ưu hóa các mô hình thực tế các chương trình mẫu pascal / Bùi Minh Trí
Lần xuất bản
In lần thứ 3 có sửa chữa
Xuất bản, phát hành
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý
570 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt / chú giải
Bài toán tối ưu tổng quát và vấn đề mô hình hoá toán học. Qui hoạch tuyến tính. Bài toán vận tải, qui hoạch tham số. Qui hoạch động. Một số phương pháp giải qui hoạch cỡ lớn. Qui hoạch phi tuyến, qui hoạch rời rạc, qui hoạch đa mục tiêu
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075403Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng .- 2009 Chi tiết
2. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh .- 2012 Chi tiết
3. Thông tin đào tạo / 2017 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao,Phạm Ngọc Lan,Nguyễn Trường Giang .- 2013 Chi tiết
5. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn