Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hành, thực tập cho sinh viên ngành quản trị văn phòng - trường Cao đẳng Sơn La : Đề tài nghiên cứu khoa học / Kim Thị Huyền Trang chủ nhiệm đề tài; Đào Văn Lập cộng tác viên. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017. - 57tr. : bảng ; 30 cm + Kèm 01 đĩa CD
Thông tin về nhan đề (chính)
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hành, thực tập cho sinh viên ngành quản trị văn phòng - trường Cao đẳng Sơn La / Kim Thị Huyền Trang chủ nhiệm đề tài; Đào Văn Lập cộng tác viên : Đề tài nghiên cứu khoa học
Xuất bản, phát hành
Sơn La, 2017 : Trường Cao đẳng Sơn La
Mô tả vật lý
57tr. + Kèm 01 đĩa CD ; 30 cm : bảng
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Nội vụ - Công tác xã hội
Tóm tắt / chú giải
Nghiên cứu cơ sở lí luận về thực hành, thực tập; thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hành thực tập cho sinh viên ngành quản trị văn phòng trường cao đẳng Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021820Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn