Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Mo pàn - Cáo dộ / Ma Văn Vịnh. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 262tr. : ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Ma Văn Vịnh Mo pàn - Cáo dộ
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Mỹ thuật
Mô tả vật lý
262tr. ; 21 cm : ảnh
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu văn hoá, tín ngưỡng của tộc người Tày ở Việt Nam; dịch nghĩa 36 bài Mo cúng từ tiếng Tày ra tiếng Việt và một số hình ảnh minh hoạ
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021785Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn