Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / Hoàng Anh Nhân (ch.b.); Hoàng Bá Tương (cộng tác b.s.); Cộng tác sưu tầm dữ liệu: Lê Kim Lữ, Trần Thị Liên,.... - H. : Hội Nhà văn, 2016. - 2Q. ; 21 cm Q.2 : Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường (cộng tác b.s.); Cộng tác sưu tầm dữ liệu: Lê Kim Lữ,..., 2016. - 241tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường (cộng tác b.s.); Cộng tác sưu tầm dữ liệu: Lê Kim Lữ,... Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 241tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021782Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn