Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy = Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn / Lương Thị Đại. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy / Lương Thị Đại
Dạng khác của nhan đề
Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn
Xuất bản, phát hành
H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý
528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Khái quát về một số lễ cúng xên của người Thái; Những người hành nghề làm Mo Một và một số laoij xên ngày xưa các cụ thường làm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021749Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh " Cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Cạn / Ma Văn Vịnh,Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp Phong .- 2016 Chi tiết
2. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh " Cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Cạn / Ma Văn Vịnh,Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp Phong .- 2016 Chi tiết
3. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh " Cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Cạn / Ma Văn Vịnh .- 2016 Chi tiết
4. Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / 2016 Chi tiết
5. Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn