Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy = Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn / Lương Thị Đại. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Lương Thị Đại Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy
Dạng khác của nhan đề
Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Mỹ thuật
Mô tả vật lý
528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Khái quát về một số lễ cúng xên của người Thái; Những người hành nghề làm Mo Một và một số laoij xên ngày xưa các cụ thường làm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021749Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn