Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy = Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn / Lương Thị Đại. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy / Lương Thị Đại
Dạng khác của nhan đề
Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn
Xuất bản, phát hành
H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý
528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Khái quát về một số lễ cúng xên của người Thái; Những người hành nghề làm Mo Một và một số laoij xên ngày xưa các cụ thường làm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021749Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / 2017 Chi tiết
2. Luật hình Triều Lê những giá trị nhân văn / 2017 Chi tiết
3. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam / 2017 Chi tiết
4. Cuộc sống và pháp luật / 2017 Chi tiết
5. Một số vấn đề lý luận Nhà nước và Pháp luật / Nguyễn Minh Đoan,Lưu Văn Tuấn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn