Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy = Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn / Lương Thị Đại. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Lương Thị Đại Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy
Dạng khác của nhan đề
Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Mỹ thuật
Mô tả vật lý
528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Khái quát về một số lễ cúng xên của người Thái; Những người hành nghề làm Mo Một và một số laoij xên ngày xưa các cụ thường làm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021749Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn