Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy = Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn / Lương Thị Đại. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy / Lương Thị Đại
Dạng khác của nhan đề
Xên Xống hơng - Kẻ khọ hướn
Xuất bản, phát hành
H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý
528tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Khái quát về một số lễ cúng xên của người Thái; Những người hành nghề làm Mo Một và một số laoij xên ngày xưa các cụ thường làm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021749Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng .- 2009 Chi tiết
2. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh .- 2012 Chi tiết
3. Thông tin đào tạo / 2017 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao,Phạm Ngọc Lan,Nguyễn Trường Giang .- 2013 Chi tiết
5. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn