Tra cứu Tài liệu điện tử
Loại tìm kiếm
Thuộc bộ sưu tập
Nhan đề
Tác giả
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Từ khoá
Mô tả
Đăng ký cá biệt
1 trang
 
 
Hướng dẫn tra cứu Tài liệu điện tử

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ


Chức năng này cung cấp cho người dùng tin tìm kiếm dữ liệu số có đính kèm trong các biểu ghi thư mục, hoặc dữ liệu số có trong biểu ghi của tài liệu điện tử…(có thể là file doc, pdf,…)

1. TÌM KIẾM NÂNG CAO

B1: Tại màn hình trang chủ nhấn chọn Tab Tra cứu

B2: Chọn loại tài liệu cần tìm: Tài liệu hình ảnh, Tài liệu văn bản, Tài liệu vi phim vi phiếu, Tài liệu điện tử.

B3: Nhập điều kiện tìm kiếm vào Form tìm: Nhan đề, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Từ khóa.

B4: Chọn trang cần hiển thị số biểu ghi tìm được trên 1 trang kết quả

B5: Nhấn nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm tài liệu

B6: Nhấn vào nút Chi tiết để xem chi tiết biểu ghi.

2. TÌM KIẾM TOÀN VĂN

Tìm những thông tin có trong những file đính kèm theo biểu ghi (có thể là file doc, pdf, …)

Tại màn hình tìm kiếm nhấn chọn mục Tìm kiếm toàn văn è hiển thị cửa sổ tìm kiếm toàn văn, nhập từ khóa cần tìm vào ô Từ khóa sau đó nhấn nút Tìm kiếm

3. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ MỚI.

Màn hình hiển thị sách mới của tài liệu điện tử được hiển thị ở phía bên màn hình tra cứu, các biểu ghi mới sau khi bổ sung về thư viện sẽ được hiển thị lên mục thông báo sách mới này.

Tại màn hình sách mới người dùng có thể xem chi tiết các biểu ghi, nhấn chọn nút chi tiết để xem chi tiết biểu ghi
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. zxcv / xc .- zxcbv Chi tiết
2. sdfg / sdfg .- sdfg Chi tiết
3. dfh / fzdh .- sdfhs Chi tiết
4. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và môi trường / 2001 Chi tiết
5. Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam / Sally P. Marsh .- 2007 Chi tiết
Loại tài liệu theo độ Mật
1. Không bảo mật: 250 
2. Cấp bảo mật 2: 943 
3. Cấp bảo mật 3: 0 
4. Cấp bảo mật 4: 0 
5. Cấp bảo mật 5: 0 
6. Cấp bảo mật 6: 0 
Loại tài liệu theo Bộ sưu tập
1. SÁCH GT (Điện tử): 580 
2. BÁO CÁO, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP: 142 
3. TÀI LIỆU NGHE NHÌN: 104 
4. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 104 
5. LUẬN VĂN THẠC SĨ: 90 
6. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ: 55 
7. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 37 
8. Giáo trình ngành ngân hàng: 5 
9. LUẬN VĂN THẠC SĨ: 2 
10. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HOC: 1 
11. Giáo trình: 1 
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn